Testy

Rychlejší a objektivnější ověřování dovedností

Získejte podklady pro budování efektivního pracovního týmu pomocí našich testů, které jsou vyvinuty experty.

Ostatní

Anagram (Java)

2 kreditů
20 min.

Tento test hodnotí schopnost respondentů řešit problém s anagramem v jazyce Java.

Otevřít detail

Anagram (JavaScript/TypeScript)

2 kreditů
20 min.

Tento test hodnotí schopnost respondentů řešit problém s anagramem v jazyce JavaScript nebo TypeScript.

Otevřít detail

Anagram (PHP)

2 kreditů
20 min.

Tento test hodnotí schopnost respondentů řešit problém s anagramem v jazyce PHP.

Otevřít detail

Anagram (Python)

2 kreditů
20 min.

Tento test hodnotí schopnost respondentů řešit problém s anagramem v jazyce Python.

Otevřít detail

Bitevní lodě - validace hrací plochy (Java)

2 kreditů
60 min.

Cílem této úlohy je ověřit, zda je dispozice lodi v populární hře "Battleships" platná, či nikoli.

Otevřít detail

Bitevní lodě - validace hrací plochy (JavaScript/TypeScript)

2 kreditů
60 min.

Cílem této úlohy je ověřit, zda je dispozice lodi v populární hře "Battleships" platná, či nikoli.

Otevřít detail

Bitevní lodě - validace hrací plochy (PHP)

2 kreditů
60 min.

Cílem této úlohy je ověřit, zda je dispozice lodi v populární hře "Battleships" platná, či nikoli.

Otevřít detail

Bitevní lodě - validace hrací plochy (Python)

2 kreditů
60 min.

Cílem této úlohy je ověřit, zda je dispozice lodi v populární hře "Battleships" platná, či nikoli.

Otevřít detail

Extrakce hashtagů (Java)

2 kreditů
30 min.

Úkol hodnotí respondentovu schopnost zpracovávat textový vstup a vytěžit z něj data na základě sady pravidel.

Otevřít detail

Extrakce hashtagů (JavaScript/TypeScript)

2 kreditů
30 min.

Úkol hodnotí respondentovu schopnost zpracovávat textový vstup a vytěžit z něj data na základě sady pravidel.

Otevřít detail

Extrakce hashtagů (PHP)

2 kreditů
30 min.

Úkol hodnotí respondentovu schopnost zpracovávat textový vstup a vytěžit z něj data na základě sady pravidel.

Otevřít detail

Extrakce hashtagů (Python)

2 kreditů
30 min.

Úkol hodnotí respondentovu schopnost zpracovávat textový vstup a vytěžit z něj data na základě sady pravidel.

Otevřít detail

Extrakce rozsahů (Java)

2 kreditů
30 min.

Respondent musí z pole vybrat všechny možné rozsahy celých čísel a vytvořit řetězec spojený čárkou.

Otevřít detail

Extrakce rozsahů (JavaScript/TypeScript)

2 kreditů
30 min.

Respondent musí z pole vybrat všechny možné rozsahy celých čísel a vytvořit řetězec spojený čárkou.

Otevřít detail

Extrakce rozsahů (PHP)

2 kreditů
30 min.

Respondent musí z pole vybrat všechny možné rozsahy celých čísel a vytvořit řetězec spojený čárkou.

Otevřít detail

Extrakce rozsahů (Python)

2 kreditů
30 min.

Respondent musí z pole vybrat všechny možné rozsahy celých čísel a vytvořit řetězec spojený čárkou.

Otevřít detail

Nejpoužívanější slova v textu (Java)

2 kreditů
30 min.

Respondent napíše funkci, která na základě řetězce textu vrátí pole tří nejčastějších slov.

Otevřít detail

Nejpoužívanější slova v textu (JavaScript/TypeScript)

2 kreditů
30 min.

Respondent napíše funkci, která na základě řetězce textu vrátí pole tří nejčastějších slov.

Otevřít detail

Nejpoužívanější slova v textu (PHP)

2 kreditů
30 min.

Respondent napíše funkci, která na základě řetězce textu vrátí pole tří nejčastějších slov.

Otevřít detail

Nejpoužívanější slova v textu (Python)

2 kreditů
30 min.

Respondent napíše funkci, která na základě řetězce textu vrátí pole tří nejčastějších slov.

Otevřít detail

Palindrom (C#)

2 kreditů
20 min.

Tento test hodnotí schopnost respondenta vyřešit problém s palindromem v jazyce C#.

Otevřít detail

Palindrom (Java)

2 kreditů
20 min.

Tento test hodnotí schopnost respondenta vyřešit problém s palindromem v jazyce Java.

Otevřít detail

Palindrom (JavaScript/TypeScript)

2 kreditů
20 min.

Tento test hodnotí schopnost respondenta vyřešit problém s palindromem v jazyce JavaScript nebo TypeScript.

Otevřít detail

Palindróm (PHP)

2 kreditů
20 min.

Tento test hodnotí schopnost respondenta vyřešit problém s palindromem v jazyce PHP.

Otevřít detail

Palindrom (Python)

2 kreditů
20 min.

Tento test hodnotí schopnost respondenta vyřešit problém s palindromem v jazyce Python.

Otevřít detail

Skutečná velikost vícerozměrného pole (Java)

2 kreditů
20 min.

Úloha hodnotí schopnost kandidáta vyřešit problém pomocí rekurzivní funkce s využitím vstupního pole.

Otevřít detail

Skutečná velikost vícerozměrného pole (JavaScript/TypeScript)

2 kreditů
20 min.

Úloha hodnotí schopnost kandidáta vyřešit problém pomocí rekurzivní funkce s využitím vstupního pole.

Otevřít detail

Skutečná velikost vícerozměrného pole (PHP)

2 kreditů
20 min.

Úloha hodnotí schopnost kandidáta vyřešit problém pomocí rekurzivní funkce s využitím vstupního pole.

Otevřít detail

Skutečná velikost vícerozměrného pole (Python)

2 kreditů
20 min.

Úloha hodnotí schopnost kandidáta vyřešit problém pomocí rekurzivní funkce s využitím vstupního pole.

Otevřít detail

Měkké dovednosti

Abstraktní úsudek (Rozsah I)

8 kreditů
27 min.

Test abstraktního myšlení je vhodný pro aktivity, které vyžadují analytické a pragmatické myšlení. Rozsah I je navržen pro všechny úrovně vzdělání.

Otevřít detail

Abstraktní úsudek (Rozsah II)

8 kreditů
20 min.

Test má výpovědní hodnotu pro činnosti, které vyžadují analytické myšlení. Rozsah II je určen od středních škol až po bakaláře.

Otevřít detail

Abstraktní úsudek (Rozsah III)

8 kreditů
20 min.

Test má rozhodující význam pro činnosti, které vyžadují analytické myšlení. Rozsah III je určen pro absolventy magisterského až doktorského studia.

Otevřít detail

Numerické uvažování

8 kreditů
10 min.

Test na numerické uvažování měří schopnost číselného odůvodňování a schopnost zpracovat, porozumět a spojit číselná data.

Otevřít detail

Osobnost a motivace

24 kreditů
min.

Dotazník osobnosti a motivace měří kritéria a charakteristiky chování, které určují profesní chování a výkon.

Otevřít detail

Plánování a organizace

8 kreditů
15 min.

Test analyzuje schopnost člověka zpracovávat různé údaje, protože se do něj promítají kritéria jako hmotnost, vzdálenost a čas.

Otevřít detail

Rychlost a přesnost

8 kreditů
5 min.

Test analyzuje schopnost účastníka zpracovávat data s určitou rychlostí a přesností.

Otevřít detail

Verbální logika

8 kreditů
8 min.

Test verbálního uvažování měří schopnost zpracovávat, chápat a vytvářet souvislosti mezi verbálními údaji, jako je induktivní a deduktivní uvažování.

Otevřít detail