Testy

Rýchlejšie a objektívnejšie overenie zručností

Získajte podklady na vybudovanie efektívneho pracovného kolektívu s pomocou našich testov, ktoré sú vypracované expertami.

Ostatné

Anagram (Java)

2 kredity
20 min.

Tento test hodnotí schopnosť respondentov riešiť problém s anagramom v jazyku Java.

Otvoriť detail

Anagram (JavaScript/TypeScript)

2 kredity
20 min.

Tento test hodnotí schopnosť respondentov riešiť problém s anagramom v jazyku JavaScript alebo TypeScript.

Otvoriť detail

Anagram (PHP)

2 kredity
20 min.

Tento test hodnotí schopnosť respondentov riešiť problém s anagramom v jazyku PHP.

Otvoriť detail

Anagram (Python)

2 kredity
20 min.

Tento test hodnotí schopnosť respondentov riešiť problém s anagramom v jazyku Python.

Otvoriť detail

Bojové lode - validácia hracej plochy (Java)

2 kredity
60 min.

Cieľom tejto úlohy je skontrolovať, či je rozloženie lodí v populárnej hre "Battleships" správne alebo nie.

Otvoriť detail

Bojové lode - validácia hracej plochy (JavaScript/TypeScript)

2 kredity
60 min.

Cieľom tejto úlohy je skontrolovať, či je rozloženie lodí v populárnej hre "Battleships" správne alebo nie.

Otvoriť detail

Bojové lode - validácia hracej plochy (PHP)

2 kredity
60 min.

Cieľom tejto úlohy je skontrolovať, či je rozloženie lodí v populárnej hre "Battleships" správne alebo nie.

Otvoriť detail

Bojové lode - validácia hracej plochy (Python)

2 kredity
60 min.

Cieľom tejto úlohy je skontrolovať, či je rozloženie lodí v populárnej hre "Battleships" správne alebo nie.

Otvoriť detail

Extrakcia hashtagov (Java)

2 kredity
30 min.

Úloha hodnotí schopnosť respondenta spracovať textový vstup a získať z neho údaje na základe súboru pravidiel.

Otvoriť detail

Extrakcia hashtagov (JavaScript/TypeScript)

2 kredity
30 min.

Úloha hodnotí schopnosť respondenta spracovať textový vstup a získať z neho údaje na základe súboru pravidiel.

Otvoriť detail

Extrakcia hashtagov (PHP)

2 kredity
30 min.

Úloha hodnotí schopnosť respondenta spracovať textový vstup a získať z neho údaje na základe súboru pravidiel.

Otvoriť detail

Extrakcia hashtagov (Python)

2 kredity
30 min.

Úloha hodnotí schopnosť respondenta spracovať textový vstup a získať z neho údaje na základe súboru pravidiel.

Otvoriť detail

Extrakcia rozsahov (Java)

2 kredity
30 min.

Respondent musí z poľa vybrať všetky možné rozsahy celých čísel a vytvoriť reťazec spojený čiarkou.

Otvoriť detail

Extrakcia rozsahov (JavaScript/TypeScript)

2 kredity
30 min.

Respondent musí z poľa vybrať všetky možné rozsahy celých čísel a vytvoriť reťazec spojený čiarkou.

Otvoriť detail

Extrakcia rozsahov (PHP)

2 kredity
30 min.

Respondent musí z poľa vybrať všetky možné rozsahy celých čísel a vytvoriť reťazec spojený čiarkou.

Otvoriť detail

Extrakcia rozsahov (Python)

2 kredity
30 min.

Respondent musí z poľa vybrať všetky možné rozsahy celých čísel a vytvoriť reťazec spojený čiarkou.

Otvoriť detail

Najčastejšie používané slová v texte (Java)

2 kredity
30 min.

Respondent napíše funkciu, ktorá na základe reťazca textu vráti pole troch najčastejších slov.

Otvoriť detail

Najčastejšie používané slová v texte (JavaScript/TypeScript)

2 kredity
30 min.

Respondent napíše funkciu, ktorá na základe reťazca textu vráti pole troch najčastejších slov.

Otvoriť detail

Najčastejšie používané slová v texte (PHP)

2 kredity
30 min.

Respondent napíše funkciu, ktorá na základe reťazca textu vráti pole troch najčastejších slov.

Otvoriť detail

Najčastejšie používané slová v texte (Python)

2 kredity
30 min.

Respondent napíše funkciu, ktorá na základe reťazca textu vráti pole troch najčastejších slov.

Otvoriť detail

Palindróm (C#)

2 kredity
20 min.

Tento test hodnotí schopnosti kandidáta riešiť palindrómový problém v JavaScripte alebo TypeScripte.

Otvoriť detail

Palindróm (Java)

2 kredity
20 min.

Tento test hodnotí schopnosti kandidáta riešiť palindrómový problém v Jave.

Otvoriť detail

Palindróm (JavaScript/TypeScript)

2 kredity
20 min.

Tento test hodnotí schopnosti kandidáta riešiť palindrómový problém v JavaScripte alebo TypeScripte.

Otvoriť detail

Palindróm (PHP)

2 kredity
20 min.

Tento test hodnotí schopnosti kandidáta riešiť palindrómový problém v PHP.

Otvoriť detail

Palindróm (Python)

2 kredity
20 min.

Tento test hodnotí schopnosti kandidáta riešiť palindrómový problém v Pythone.

Otvoriť detail

Skutočná veľkosť viacrozmerného poľa (Java)

2 kredity
20 min.

Úloha posudzuje schopnosť kandidáta vyriešiť problém pomocou rekurzívnej funkcie s použitím vstupného poľa.

Otvoriť detail

Skutočná veľkosť viacrozmerného poľa (JavaScript / TypeScript)

2 kredity
20 min.

Úloha posudzuje schopnosť kandidáta vyriešiť problém pomocou rekurzívnej funkcie s použitím vstupného poľa.

Otvoriť detail

Skutočná veľkosť viacrozmerného poľa (PHP)

2 kredity
20 min.

Úloha posudzuje schopnosť kandidáta vyriešiť problém pomocou rekurzívnej funkcie s použitím vstupného poľa.

Otvoriť detail

Skutočná veľkosť viacrozmerného poľa (Python)

2 kredity
20 min.

Úloha posudzuje schopnosť kandidáta vyriešiť problém pomocou rekurzívnej funkcie s použitím vstupného poľa.

Otvoriť detail

Soft skills (mäkké zručnosti)

Abstraktné myslenie (Rozsah I)

8 kreditov
27 min.

Test abstraktného myslenia je vhodný pre činnosti, ktoré vyžadujú analytické a pragmatické myslenie. Rozsah I je určený pre všetky úrovne vzdelávania.

Otvoriť detail

Abstraktné myslenie (Rozsah II)

8 kreditov
20 min.

Test má prediktívnu hodnotu pre činnosti, ktoré vyžadujú analytické a pragmatické myslenie. Rozsah II je vhodný od strednej školy po bakalárov.

Otvoriť detail

Abstraktné myslenie (Rozsah III)

8 kreditov
20 min.

Test má určujúci význam pre činnosti, ktoré vyžadujú analytické a pragmatické myslenie. Rozsah III je určený od magistrov po absolventov PhD. štúdia.

Otvoriť detail

Numerické uvažovanie

8 kreditov
10 min.

Test na numerické uvažovanie meria schopnosť číselného odôvodňovania a schopnosť spracovať, porozumieť a spojiť číselné údaje.

Otvoriť detail

Osobnosť a motivácia

24 kreditov
min.

Osobnostný a motivačný dotazník meria kritériá správania a vlastnosti, ktoré určujú profesionálne správanie a výkon.

Otvoriť detail

Plánovanie a organizácia

8 kreditov
15 min.

Test analyzuje schopnosť osoby zvládať rôznorodosť údajov, ako sú kritériá, ako váha, vzdialenosť a čas, premietané do procesu.

Otvoriť detail

Rýchlosť a presnosť

8 kreditov
5 min.

Test analyzuje schopnosť účastníka spracovávať údaje s určitou mierou rýchlosti a presnosti.

Otvoriť detail

Verbálna logika

8 kreditov
8 min.

Test verbálnej logiky mera schopnosť spracovávať, porozumieť a rozvíjať spojenia medzi verbálnymi dátami, ako induktívne a deduktívne usudzovanie.

Otvoriť detail